විහළු කතා

ඒ තරම් දුරක් ෂුවර් නැහැ


“ඇය මිස්ටර් ගොඩගේ ඔහේ පොල්ගහවෙලට යනවා කියල නේද කිව්වෙ? ඉතින් ඇයි මේ ගම්පහට යන්ඩ ටිකට් එකක්

පින් කරලා තියෙන්නෙ කවුද?

“මනුස්ස ලෝකෙ උපදින්ඩ වාසනාව නැතුව අපි මේ තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදිලා ඉන්නෙ පව් කරපු හින්දයි කියල

අද අපේ දවසඑතකොට නරකද?මොකෝ බැරිMore News »

add_one